Costumers

Costumers

Long-term cooperation

SmartInfo creates value for our customers and we strive for long-term relationships. We have some customers who have been with us ever since we started. They have been an important part of the development of our solution and services.

All customers and industries can benefit from our products – the small company that needs help with getting their contracts in order or a large enterprise that needs clear processes for handling their documents. 

kollegor visar support under arbete

What do our current customers think?

“The handling time has been cut in half — the order and overview is significantly improved! … We see SmartInfo as one of our most important strategic partners.”

“We are not technical type of individuals, but speak ”plain language”, SmartInfo handles this gallantly along with a warm and welcoming reception”

“We have been able to make our operations incredibly efficient with the help of Smartinfo”
Carnegie logo
Anna Hammar, Business Analyst
Carnegie Fonder
”At Svenska Spel we have rationalized the handling of forms in customer service significantly by automating the flow through SmartInfo’s service SmartScan. That we also keep all our forms one mouse click away in their E-archive, SmartArchive, is just a bonus.”
svenska spel logo
Mikael Carlsson, Kundsupport
Svenska Spel
”Nowadays we use SmartArchive as a tool in our daily work. As a result we do not have to search for documents in the physical archive, but instead go straight into SmartArchive and find the information we need.”
nordnet logo
Lina Hartman
Nordnet
“The advantages of gathering information on one and the same platform at Smartinfo, whose servers are also located in Sweden, are many. As an actor in the financial industry, we are of course very keen to handle our customers’ data correctly and securely, which is why we have chosen partners with care.”
Toyota logo
Pouya Norouzian, Operations Director
Toyota Financial Services, Sweden

A selection of customers that we have the great pleasure of working with:

allermedia logo
Aktieinvest logo
avanza logo
bonnier logo
carnegie fonder logo
futurpension logo
landshypotek logo
movestic logo
nordnet logo
skandia logo
svenska spel logo
Toyota Financial Services logo

Futur pension

”Futur Pension har, tack vare SmartArchive och SmartFlow, lyckats växa och hantera avsevärt fler ärenden med endast en marginell ökning av antalet handläggare. SmartInfo har på ett lyhört och professionellt sätt omsatt våra krav och önskemål om en automatiserad ärendehantering till ett oumbärligt stöd i vårt dagliga arbete. Hanteringstiden har halverats – ordningen och överskådligheten är flerfaldigt förbättrad!”

Försäkringsärenden är ofta så beskaffade att de består av ett flertal dokument, som gemensamt utgör ett komplett ärende. Handlingarna ankommer ofta vid olika tidpunkter och från olika avsändare. För att slippa koppla ärenden till specifika handläggare, som kontrollerar, bevakar och påminner, har vi överlåtit till systemet att sköta detta.

Vårt första steg, att göra arkivet elektroniskt, togs 2002. De cirka 500 000 dokumenten i arkivet skannades och lagrades i SmartArchive™. Konverteringen tog cirka två veckor. (ROI – 4 månader)

Nästa större steg togs 2006, då vi införde SmartFlow som bl.a. möjliggör handläggning ”direkt från skärmen” – i stället för att arbeta pappersbaserat. I och med detta skapades möjligheten att kategorisera ärenden för olika organisatoriska enheter och att mäta in- och utflöden. Detta har bland annat medfört att vi har ett viktigt stöd då vi ska kalibrera antalet medarbetare i olika funktioner i vår organisation. (ROI – 9 månader).

Vår senaste större utveckling på dokument- och ärendehanteringsområdet har vi nyligen sjösatt. Kortfattat innebär den att vi knutit ihop SmartFlow med SmartArchive – från att tidigare ha varit åtskilda system, med separat inloggning – till att bli ett system där respektive dokuments status indikerar om det är pågående eller arkiverat.

Vårt motto: ”Bliv vid din läst!” gäller i allra högsta grad även för dokument- och ärendehantering. Vi har kunskap om försäkringsadministration. SmartInfo har specialiserat sig på informationshantering och distribution av denna. Gemensamt har vi dragit nytta av våra respektive kompetenser för att uppnå Informationstrivsel – ett begrepp myntat av SmartInfo.

Att vi tänkt rätt i vår strävan att skapa denna Informationstrivsel får vi ofta kvitto på – såväl från andra bolag i vår koncern, som externt. Potentialen i elektronisk hantering är enorm, inte bara i ekonomiska termer; vi tycker oss även märka att vid ett i alla avseenden pålitligt och lättarbetat system sitter nöjda medarbetare och jobbar. Vi vet att nöjda medarbetare skapar goda kundrelationer.

Mot bakgrund av det ovan skrivna är det lätt att förstå att vi ser SmartInfo som en av våra viktigaste strategiska partners.” 

Hans Wirsén

IT-chef, Futur Pension AB

Aller media

”Aller media i Sverige ger ut 33 tidningar och levererar läsglädje till 4 miljoner svenskar varje månad. Givetvis är våra kunder alltid i fokus och kundservice är en viktig del i företaget där vi hanterar många olika arbetsuppgifter. Bland annat orderregistrering.

Kundservice får in ca 600 000 fysiska kuponger varje år och dessa har kundservice registrerat manuellt vilket är mycket tidskrävande och kostsamt för företaget. För ca 10 år sedan köpte vi in en skanner och började successivt skanna. Dock skannade vi inte samtliga kuponger utan så sent som 2009 ca 60%. Det var lång väg kvar.

Smartinfo har varit våra konsulter längs med hela vägen och vi har haft en mycket nära relation under alla åren.

Våren 2009 påbörjade vi en utredning om skanningen och orderregistreringen på Kundservice och kom fram till att det mest tids- och kostnadseffektiva skulle vara att lägga ut en del av hanteringen.

Från och med februari 2010 skannar vi själva kupongerna med SmartScan och överlåter resten av hanteringen till Smartinfo. Vi får tillbaka en färdig fil till oss som vi läser in i vårt kundregister. Tiden vi tidigare la ner på att sköta hela hanteringen kan vi nu lägga på andra arbetsuppgifter som är både roligare och mer stimulerande för agenterna. Resultatet är att man är mer effektiv i de arbetsuppgifter man utför.

Parallellt jobbar våra grafiska formgivare med att utforma kupongerna optimalt för bäst inläsning. Deras deadlines är väldigt tajta och den snabba feedback vi får från Smartinfo är A och O.

Våra agenter som skannar kupongerna är mycket glada över samarbetet och tycker det är kul att ringa supporten hos Smartinfo när de behöver hjälp. Det är ett stort + och det bästa betyget man kan få eftersom man ofta drar sig för att ringa till en teknisk support. Vi är inga tekniskt tänkande individer utan talar ”vanligt” språk, det klarar Smartinfo galant samtidigt som bemötandet är varmt och glatt.

Vi ser fram emot ett strålande fortsatt samarbete och vidare utveckling av våra rutiner.” 

Joanna Wieckowska

Projektledare Kundservice, Aller media