Om Smartinfo

värderingar

Våra värderingar

Kundnytta

Vi skall verka för att förbättra våra kunders vardag

Engagemang

Vi skall visa stort engagemang inför våra kunders behov

Flexibilitet

Vi skall vara lyhörda och förändringsbenägna

Samarbete

Vi skall samarbeta med våra kunder för att hitta bästa lösningarna

kollegor visar support under arbete
0 +
Års erfarenhet
0
Smarta tjänster
0 +
Kunder
0
Medarbetare

Vårt samhällsengagemang

Vårt största samhällsengagemang ligger i vårt stöd till Barncancerfonden men vi stödjer även KRIS som hjälper kriminella tillbaka i samhället och Giving People som hjälper barnfamiljer att få mat på bordet.

Historik

Om oss

Ända sedan starten har vi hjälpt en lång rad företag att få bättre ordning på sin information.

Smartinfos lösningar är innovativa och i många fall unika på marknaden. Dessutom är Smartinfos systemlösningar enkla att förstå och de kräver inte långa utbildningar eller många konsulttimmar för anpassning.

Vår filosofi är att det ska vara lika enkelt att spara och sedan hitta ett dokument oavsett om det är i pappersform, e-post eller fil på datorn.

Idag är vi 11 anställda med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Estland. Våra kunder finns primärt i Norden men vi har även levererat lösningar till kunder i Nya Zeeland, Australien och Kanada.

Sedan 2021 är vi certifierade enligt ISO-27001 samt 9001.

 

Smartinfo grundades av Erik Bohlin 2001 med affärsidén att skapa kvalitativa och kompletta tjänster för digital samordning av information.

Smartinfo har idag molnbaserade tjänster och produkter inom informationshantering såsom mailroom-lösningar inklusive distribuerad skanning, workflow, dokumenthantering,  avtalshantering och e-arkiv.

Vision och mål är att bli ledande leverantör av tjänster inom digital informationshantering och dokumentsäkring, framförallt till finans- och försäkringsbranschen. 

27001-4
9001-4
kontor hos smartinfo

Ledningsgrupp

Lång erfarenhet och hög kompetens

Smartinfo gjorde i början av 2017 ledarskapsförändringar för att skapa förutsättningar att expandera verksamheten. Inom bolagets nuvarande ledning och styrelse finns hög kompetens med både nationell och internationell erfarenhet och goda nätverk, vilket skapar förutsättningar att nå mål och budget i enlighet med Smartinfos vision.

Kenneth Brynolfsson profilbild

Kenneth Brynolfsson – Styrelseordförande

Resultatinriktad civilekonom med sinne för strategisk planering och genomförande och med lång erfarenhet av styrelsearbete/företagsledning i små och medelstora företag.

Kenneth kommer närmast från BancTec AB där hans titel var BancPay Nordic Manager. Dessförinnan har Kenneth varit verksam i Bankgirot där han bl a byggde upp och ansvarade för affärsområde fakturaskanning. Han satt under tiden med i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.

Hos Luftfartsverket var Kenneth affärsområdeschef, ekonomichef och LOTS-coach. Han var medlem av ledningsgruppen LFV-Resurs och i bolaget LFV Airport Center var han aktiv i ledningsgruppen med ansvar för affärsutveckling.

Kenneth är Certifierad LOTS-coach (LOTS = LOgiskt TillvägagångsSätt) och har mångårig erfarenhet som säljare. 

Bill Forssberg profilbild

William (Bill) Forssberg – Verkställande direktör och styrelseledamot

Resultatinriktad, visionär ledare med kompetens i både kort- och långsiktig strategisk affärsplanering med dokumenterad framgång inom internationell affärsutveckling.

Talang för att uppnå tillväxt, odla värdefulla partnerskap och generera intäktsströmmar.

Bill kommer närmast från HP Inc. i Houston där han var globalt ansvarig för HP Mobile Connect Pro, HP:s mobila bredbandstjänst för företag, Dessförinnan var han baserad i Geneve som ansvarig för affärsutveckling för Business Personal Systems på HP EMEA.

Han har bl. a. en BA (Hons) in Commerce från Napier Edinburgh University, Diplom i Marknadsföring och Internationell Kommunikation från Institutet för Internationell Utbildning och ett Diploma in Operational Sales från the Institute of Sales and Marketing Management. 

Erik Bohlin profilbild

Erik Bohlin – Vice VD, Försäljningsansvarig och styrelseledamot

Resultat- och lönsamhetsfokuserad entreprenör. Visionär och idéskapare med mycket pionjära och visionära idéer med fokus på användarvänlighet och genomförbarhet.

Erik har genomfört många stora och lyckade projekt med hög kundnytta hos namnkunniga nationella och internationella kunder.

Efter fyra år på Readsoft, den sista tiden som försäljningschef Sverige, valde Erik att gå in på entreprenörsbanan med att starta Smartinfo. Visionen var att hjälpa företag att skapa smart information av allt som kommer in i bolagens organisation.

Erik har en ingenjörsutbildning från I-linjen i Linköping och har kompetens inom affärsstrategi, ledarskap, processkartläggning, processutveckling, försäljning och affärsplanering. Erik har ett gediget driv med stark fokus på försäljning och leverans av kundnytta. 

Övriga medarbetare

Raymond Musa

Utveckling

Raymond är hjärnan bakom de flesta av våra system.

Raymond har lång erfarenhet av att utveckla avancerade system och funktioner. 

Thed Söderberg

Produktion/IT

Thed arbetar nära våra kunder och ser till att deras information hanteras på överenskommet sätt och levereras till kundernas system.

Han övervakar även driften av systemen och ser till att den löpande IT-driften fungerar. 

Azemina Aljic

Produktion

Azemina arbetar inom vår produktionsenhet med att digitalisera våra kunders post.

Hennes arbete är att se till att kunderna får snabb tillgång till inkommande post med hög kvalitet. 

Nareerat Joosuwan

Produktion

Nareerat arbetar inom vår produktionsenhet med att digitalisera våra kunders post.

Utöver detta så arbetar hon även med de digitaliseringsprojekt vi får in.

Magnus Brahn

Produktion

Magnus arbetar inom vår produktionsenhet med att digitalisera våra kunders post.

Utöver detta så arbetar han även med de digitaliseringsprojekt vi får in.

Kristine Jänkälä

Produktion

Kristine arbetar extra inom vår produktionsenhet med att digitalisera våra kunders post.

Utöver detta så arbetar hon även med de digitaliseringsprojekt vi får in.

2003
Global Biz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet.

2009
Headquarter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet.

2017
Int. Acquired

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris tempus nisl vitae magna pulvinar laoreet.