Tjänster

Våra tjänster

Vi förenklar din vardag

SmartArchive

Ett digitalt arkiv, e-arkiv för mellan- eller slutförvaring av dokument

SmartContract

Molnbaserad avtalshantering med behörighetsstyrning, påminnelser och mallar

SmartDiarium

Smart digital diarieföring och ärendehantering för offentlig sektor

SmartFlow

Digital ärendehantering av alla inkommande ärenden med fullständig fritextsökning

SmartHRM

För smart och säker arkivering, hantering och delning av personalakter

SmartMailroom

Ni ställer om posten till oss, vi digitaliserar den och levererar den till er digitalt

SmartManager

Molnbaserad dokumenthantering med versionshantering och många smarta funktioner

SmartScan

Distribuerad skanning, tolkning och klassificering med förenklad arkivering

Här kan du ladda hem vår senaste tjänstebeskrivning som PDF