SmartArchive

Om SmartArchive

Eliminera både tidsspillan
och riskerna

Att leta efter information som finns på papper i pärmar och skåp är vardag på många företag. Det tar mycket tid och kan bli mycket kostsamt, speciellt om informationen har försvunnit eller förstörts. Med vårt e-arkiv, SmartArchive, elimineras tidsspillan och riskerna minimeras vilket leder till att såväl medarbetare som kunder blir nöjdare.

SmartArchive kan lagra all slags digital information på ett säkert sätt och det finns ingen begränsning i mängden dokument som kan rymmas eller vilka slags dokument som kan skannas in. Vi har lösningar på allt du kan ställas inför.

En del organisationer låter oss sköta hela deras digitalisering medan andra föredrar att vi installerar en skanner på plats så att de själva sedan kan sköta hela processen.

Vilken väg ni än väljer så skapar vi automatisk arkivering vilket underlättar processen, säkerställer att allt verkligen finns och skapar snabbhet i tillgängligheten.

Fördelar

Några av fördelarna med SmartArchive är att:

Ni kan hitta eftersökt information på sekunder i stället för på timmar.

E-Arkivet är åtkomligt överallt och när som helst

Ni får ett E-arkiv som är säkerhetsklassat enligt bankstandard

E-arkivet är behörighetsstyrt – rätt information till rätt person

Ni får spårbarhet till originaldokument i arkivet via den digitala kopian i e-arkivet

Ni får ett E-arkiv som är enkelt att använda – utbildning i systemet tar inte mycket mer än 15 minuter

Ni får ett E-arkiv som underlättar för er att följa GDPR när det gäller spårbarhet, behörighetsstyrning och gallring

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!

Creative Branding. Effective Marketing. Smart Copywriting.
Creative Branding. Effective Marketing. Smart Copywriting.