SmartContract

Om SmartContract

Håll koll på alla avtal, och
missa inte ett förfallodatum

Håll koll på alla avtal, och missa inte ett förfallodatum

Hantering av avtal är resurskrävande och kostsamt. Bland annat förbiser många möjligheten att omförhandla avtalen vid förfallodatum.

SmartContract är ett avtalshanteringssystem som ger full kontroll över verksamhetens alla avtal där avtalets interna administratör blir påmind när ett avtal snart förfaller och därmed har möjlighet att omförhandla, säga upp eller upphandla.

Alla typer av avtal, som t.ex. leverantörsavtal, kundavtal, partneravtal, serviceavtal, ramavtal, konsultavtal och anställningsavtal, kan visas eller hållas låsta baserat på den behörighet användaren har. Graden av tillgång på respektive avtalstyp sätts upp centralt. Individuella medarbetare får, utifrån behörighet, snabbt och enkelt tillgång till avtalen och kan arbeta med informationen utifrån behov de har. 

Fördelar

Några av fördelarna med SmartContract är:

Alla typer av avtal kan hanteras kategoriserat på process, funktion eller avdelning

När avtalet är skannat och inlagt i systemet är det sökbart

Automatiska påminnelser när förfallodatum närmar sig

Behörighets- och rättighetshantering för tillgång och hantering av avtal

Kategorisering och definiering av avtalen efter organisationens önskemål

System kommunicerar med kalendern för påminnelser

Global och säker åtkomst till avtalen eftersom tjänsten är molnbaserad

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!

Creative Branding. Effective Marketing. Smart Copywriting.
Creative Branding. Effective Marketing. Smart Copywriting.