SmartFlow

Om SmartFlow

Ett komplett digitalt ärendehanteringssystem

Ett komplett digitalt ärendehanterings-system

SmartFlow är ett ärendehanteringssystem som framförallt vänder sig till organisationer som jobbar mot privatpersoner, både med strukturerad information – blanketter, formulär, orders – via post eller webbformulär och ostrukturerad information som t.ex. kommer in via e-post.

Ett ärende startar oftast av ett ankommande dokument, e-postmeddelande eller när kunden fyller i ett webbformulär på hemsidan. All information som finns tillgänglig hjälper medarbetaren att fatta rätt beslut och att göra saker i rätt ordning. Att inkludera samtlig information och automatisera inkommande handlingar mot aktuella ärenden påskyndar och förbättrar kundens upplevelse av hanteringen.

Vår SmartFlow lösning är ett komplett digitalt ärendehanteringssystem där ärenden kan genereras via skannade dokument, e-post, webbformulär, e-signerade avtal eller skapas direkt i systemet, t ex ett inkommande samtal.

Fördelar

Några av fördelarna med SmartFlow är:

Automatisk hantering av inkommande ärenden:

Fysiska dokument skannas, klassificeras, tolkas och importeras

Webbformulär klassificeras och importeras

E-post importeras via Exchangeintegration

Nya ärenden kan läggas upp direkt i systemet, t ex ärenden som kommer in via telefon eller ärenden som flyttas över från personlig e-post

Fullständig fritextsökning är möjlig och medför att det lätt att hitta relaterade dokument

Färgkodning av ärenden och full översikt över ärendestatus

Rättighetsstyrning av all information så respektive grupp endast kan se och komma åt ärenden som berör dem

Hanterar ni persondata så underlättar SmartFlow för er att följa GDPR genom spårbarhet, behörighetsstyrning, konsolidering och gallring.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!

Creative Branding. Effective Marketing. Smart Copywriting.
Creative Branding. Effective Marketing. Smart Copywriting.