Pressrelease

Smartinfo har certifierats enligt ISO 27001 och ISO 9001

Smartinfo som är ledande inom digitalisering av arkiv- och informationshantering är nu en av få SAAS-bolag i Sverige (Software as a service) att certifieras enligt den internationella standarden ISO 27001. Certifieringen avser informationssäkerhet och omfattar den svenska verksamheten. Vidare så är Smartinfo även certifierade för ISO 9001 Kvalitet.

Smartinfo hanterar mängder av känsliga kunddata åt många aktörer inom bank, finans och försäkringssektorn. Vårt arbete med informationssäkerhet ligger absolut i framkant och det är mycket glädjande att vi nått denna milstolpe. Det har varit ett rigoröst arbete där varje process och rutin har testats och genomlysts, säger William Forssberg, CEO Smartinfo

Arbetet har pågått under ett drygt halvår och nu står det klart att våra system lever upp till de kraven som ska tillämpas enligt den internationella standarden, ISO/IEC 27001:2013, för informationssäkerhet och ISO9001 för kvalitetssäkring.

Under pandemin har vi märk av att allt fler och även större aktörer väljer att digitalisera verksamheten för att bli mindre beroende av att ha folk på plats på kontoret. Detta har lett till att kraven ökar vad gäller säkerhet, behörighetsstyrning och process.

Smartinfo befinner sig i en tillväxtresa och för oss är det av stor vikt att få bekräftat att våra lösningar, som vi utvecklat i 20 års tid, lever upp till de internationella kraven. Det ger oss en viktig konkurrensfördel och sänder ett starkt budskap till marknaden, säger Erik Bohlin, grundare och försäljningschef på Smartinfo.

För ytterligare information kontakta Smartinfo på telefon 08 630 08 88 eller info@smartinfo.se

iso 27001
iso 9001