SmartManager

Om SmartManager

Styr behörighet och rättighet över era dokument

Många organisationer har problem med att hålla ordning på dokument och samtidigt erbjuda enkla och smidiga lösningar för kollaboration mellan anställda. Under senare år har molnbaserade lösningar blivit allt mer populära men i många fall erbjuder de antingen inte den flexibilitet eller styrning som företaget vill uppnå eller så är de för komplexa eller tröga att jobba i. 

Vårt fristående molnbaserade dokumenthanteringssystem, SmartManager, hjälper till att skapa ordning och reda på alla typer av digitala dokument samtidigt som det är enkelt att arbeta i, flexibelt, säkert och enkelt att implementera.

Fördelar

Några av fördelarna med SmartManager är:

Ansvarig för informationshantering kan sätta upp strukturen och låsa den så att alla följer samma struktur vilket förenklar för alla att hitta dokument

Man kan styra både behörigheter och rättigheter, dv s vem som har rätt att ta del av dokumenten och vem som har rätt att ändra i eller radera dokument.

Man kan dra och släppa dokument rakt in i systemet

Dokument kan favoritmarkeras av respektive användare för snabb och enkel åtkomst

Man kan ha påminnelser kopplade till dokumenten

Systemet erbjuder även versionshantering med versionshistorik så att man kan gå tillbaka till ursprungliga dokumentet även efter att ändringar har skett.

Det är molnbaserat och erbjuder därmed tillgänglighet överallt i världen utan att kompromissa på säkerheten

Full spårbarhet på allt som görs i systemet vilket även inkluderar på vilken dator det gjorts (serienummer på CPU och mac-adress)

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi!

Creative Branding. Effective Marketing. Smart Copywriting.
Creative Branding. Effective Marketing. Smart Copywriting.