Vad vi gör

Vad vi gör

Digital samordning av information

Vi hjälper våra kunder att samordna information digitalt via våra smarta molntjänster för digitalisering, mailroom, ärendehantering, diarium, avtalshantering, dokumenthantering och hantering av personalakter.

Till att börja med så hjälper vi till att digitalisera analog information så att den kan hanteras tillsammans med digital information. Därefter så kan vi hjälpa till i förädlingskedjan genom att tillföra intelligens till informationshanteringen men även automatisera processerna. 

syfte

Vi förenklar din vardag

Vi kan förenkla vardagen för många organisationer genom att tillhandahålla ett effektivt ärendehanteringssystem som hanterar inkommande handlingar oavsett om de är fysiska dokument, e-postbilagor eller webformulär. Vi hjälper er att skanna in och digitalisera all inkommande post så att ni kan arbeta med samtliga ärenden digitalt i vårt ärendehanteringssystem och lagra dem i vårt e-arkiv. Vi hjälper er att få bättre ordning på era dokument och bättre kontroll på era ärenden vilket leder till högre kundnöjdhet. Handhar ni persondata så underlättar vi för er att följa GDPR genom spårbarhet, behörighetsstyrning och konsolidering. Dessutom vi hjälper er att effektivisera ert arbete vilket i sin tur leder till märkbara besparingar. 

Vi kan leverera kompletta lösningar eller tillhandahålla moduler för att komplettera era befintliga system. Vi jobbar primärt molnbaserat och har agila lösningar som vi kan skräddarsy för just era behov. Vi har också byggt in allt från fritextsökning till full spårbarhet på allt som gör i systemet för att underlätta för våra kunder att hitta information och att följa GDPR, både när det gäller att gallra information och följa upp incidenter.

Det bästa är att våra lösningar kan implementeras på kort tid, till rimliga kostnader utan månader av konsulttimmar.